• ಲಿಯಾನ್ಸು
  • ಟ್ಯೂಟ್ (2)
  • tumblr
  • YouTube
  • ಲಿಂಗಫೀ

ಕರಪತ್ರ

ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಡಲ್ ಸ್ಟಾಕರ್

1. ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಡಲ್ ಸ್ಟಾಕರ್

ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕರ್

2. ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕರ್

ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕರ್

3. ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕರ್

ಸೆಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾಕರ್

4. ಸೆಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾಕರ್

ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಕಿ ಸ್ಟಾಕರ್

5. ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಕಿ ಸ್ಟಾಕರ್

ಜಾಹೀರಾತುಗಳು 4

6. ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಟ್ರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್

ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಟ್ರಕ್

7. ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಟ್ರಕ್

ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಟ್ರಕ್

8. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಟ್ರಕ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಲಿಫ್ಟ್

9. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೂರು ಚಕ್ರ ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್

10. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೂರು ಚಕ್ರ ಫೋರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್

ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಕರ್

11. ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಸ್ಟಾಕರ್

ಸೆಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಟ್ರಕ್

12. ಸೆಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಟ್ರಕ್

ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು

13. ಪರಿಕರಗಳು